Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Wednesday 24. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Musilová Jitka - - -
Poláčková Jana - -
Bendová Naděžda -
Bolek Michal ....
Černá Helena -
Hamalčíková Jana - - - - - - - - - - - - - - -
Havrdová Andrea - -
Chládek Šimon -
Karalová Nikola - -
Kašparová Markéta -
Koudelková Zuzana - -
Kozák Jaromír -
Krupková Martina ....
Kulhánek Ivo -
Vraňovská Šimonová Lucie -
Suchá Barbora - - -
Smutníková Kamila - -
Srpová Libuše - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bendová Naděžda
1 změna Vv 7.+ SamS
2 změna Vv 7.+ SamS
3 změna Nj 8. (Aj2) DisV
4 změna Vv 6+ SamS
5 změna Vv 6+ SamS
Bolek Michal
2 změna Z 8.+ DisV
6 změna Z 9. SamS
Černá Helena
3 změna Aj 8. (Aj1) SamS
4 změna Aj 9. (Aj1) DisV
5 změna Aj 7. (Cj1) DisV
Chládek Šimon
0 změna PI 8. (PIC3) DisV
1 změna M 8. SamS
4 změna M 7. SamS
5 změna M 9. SamS
Kašparová Markéta
1 změna Tv 9. (Dív) SamS
2 změna Tv 9. (Dív) SamS
3 změna VO 6+ SamS
4 změna Aj 9. (Aj2) DisV
5 změna Aj 7. (Cj2) DisV
Kozák Jaromír
2 změna Z 8.+ DisV
3 změna 7. DisV
4 změna 8. DisV
Kozák Aleš
1 změna Pv 9. (Chl) DisV
2 změna Pv 9. (Chl) DisV
Krupková Martina
1 změna Čj 6+ DisV
2 změna Čj 6+ SamS
3 změna Čj 9. DisV
5 změna Čj 8.+ SamS
6 změna Čj 8.+ SamS
Kulhánek Ivo
0 změna PI 7. (PIKu) DisV
1 změna Čj 6+ DisV
2 změna Čj 6+ SamS
3 změna VO 6+ SamS
5 změna Čj 8.+ SamS
6 změna Čj 8.+ SamS
Vraňovská Šimonová Lucie
1 změna Vv 7.+ SamS
2 změna Vv 7.+ SamS
4 změna Vv 6+ SamS
5 změna Vv 6+ SamS
Změny v rozvrzích tříd
6
1 Čj DisV změna Kru
1 Čj DisV změna Ku
2 Čj SamS změna Kru
2 Čj SamS změna Ku
3 VO SamS změna Ku
3 VO SamS změna Ka
4 Vv SamS změna Ši
4 Vv SamS změna Be
5 Vv SamS změna Ši
5 Vv SamS změna Be
7.
0 PI PIKu DisV změna Ku
1 Vv SamS změna Ši
1 Vv SamS změna Be
2 Vv SamS změna Ši
2 Vv SamS změna Be
3 DisV změna KoJ
4 M SamS změna Chl
5 Aj Cj1 DisV změna Če
5 Aj Cj2 DisV změna Ka
8.
0 PI PIC3 DisV změna Chl
1 M SamS změna Chl
2 Z DisV změna KoJ
2 Z DisV změna Bo
3 Aj Aj1 SamS změna Če
3 Nj Aj2 DisV změna Be
4 DisV změna KoJ
5 Čj SamS změna Ku
5 Čj SamS změna Kru
6 Čj SamS změna Ku
6 Čj SamS změna Kru
9.
1 Tv Dív SamS změna Ka
1 Pv Chl DisV změna KoA
2 Tv Dív SamS změna Ka
2 Pv Chl DisV změna KoA
3 Čj DisV změna Kru
4 Aj Aj1 DisV změna Če
4 Aj Aj2 DisV změna Ka
5 M SamS změna Chl
6 Z SamS změna Bo
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou